Bilindustri

Bilindustri

Leverandører og produsenter av originalutstyr til bilindustrien setter sin lit til Motoman-roboter i alle produksjonsfaser.