Landbruk

Utstyr og maskiner til jord- og landbruk utsettes for store belastninger, og kvaliteten er derfor avgjørende. En rekke velkjente produsenter setter sin lit til sveisesystemer som bruke Motoman-roboter i produksjonen.