Kjemikalier / plast

Et mangeårig samarbeid med maskiningeniører i produksjonen av kjemi- og plastprodukter har ført til en bransjeorientert utvikling av fremdriftskomponenter, Motoman-roboter og programvareløsninger. Kundene lar seg stadig begeistre at resultatene som oppnås.