Kjemikalier / plast

Et mangeårig samarbeid med maskiningeniører i produksjonen av kjemi- og plastprodukter har ført til en bransjeorientert utvikling av fremdriftskomponenter, Motoman-roboter og programvareløsninger. Kundene lar seg stadig begeistre at resultatene som oppnås.

Machine Tending of Injection Moulding Machines

For more information about machine tending applications for injection moulding machines, click here.

3D Printing / Extrusion with Motoman Robots

For more details, see our Additive Manufacturing section.

Packing and Palletizing Chemical Products

for more details, please see our "Pick & Pack" and "Palletizing" Application Web Pages.